torsdag 29. november 2012

Teamarbeid over internettet

Heisann!

Ja, no er det virkelig lenge siden sist blogginnlegg. Grunnen har vært mye skolearbeid, der prosjektarbeid på to større prosjekter har vært det som har tatt min tid.
Og det er erfaringen fra disse prosjektene eg vil dele.

Til begge oppgavene har teamsammensetningen vært lik.
Det spennende med dette teamet er at vi har vært plassert geografisk på 4 steder på en slik måte at vi ikke har hatt mulighet til å besøke hverandre i det daglige. Så bruk av digitale hjelpemidler via internett har vært essensielt.

Av redskaper vi har brukt for å kommunisere har vi hatt Google Disk, Lync (via skolen), Skype, SMS, mail, og telefoni.

Prosjektene vi har hatt har vært:

1. Programmering av et spill i Visual Basic med tilhørende rapportering
2. Utvikling av et nettsted med tilhørende rapportering

Prosjekt nummer to kom ca halvveis ut i arbeidet med prosjekt nummer en.
Vi var ikke nødt til å ha samme teamsammensetning på begge prosjektene, men vi valgte å gjøre det da vi følte at vi allerede hadde etablert det vi trengte av møteplasser/tidspunkter og verktøy for å fullføre dette på en god måte.

Og det var litt av nøkkelen her.
Samarbeidsplattformen. Som bestod i ukentlige teammøter som man fikk innkalling til 2 dager i forveien. Felles lagringsplass på Google Disk. Oppgaver gitt som skulle vært utført til neste møte.

Prosjekt nummer en var en betydelig større oppgave enn Prosjekt nummer to, og det var flott at vi fikk denne oppgaven først, da eventuelle problemer ville blitt avdekket her.

Spillet vi valgte i Prosjekt nummer en var HangMan. Vi kunne velge mellom HangMan, Sudoku eller en Scoreboard til Bowling.
Utfordringen med Prosjekt nummer en - Programmering av et spill i visual basic var samkjøringen når man skulle lage koden. Det ble løst med at man tok ansvar for koding etter tur, zippet programmet, og lastet opp på Google Disk så resten av teamet kunne laste ned og teste.
De som ikke tok seg av selve kodingen fikk dokumentansvar og ansvar for å skaffe bilder til grafiske effekter. For dette teamet fungerte dette. I motsetningen til Prosjekt to var det ikke like lett å følge utviklingen dag for dag på HangMan. Det ble gjerne helst den som satt med kodeansvaret den uken som så fremgangen. Hadde man ikke vært fysisk atskilt ville opplevelsen her blitt annerledes. Til den som leser dette og no mener at det finnes måter vi kunne gjort dette annerledes på, skal det nevnes at vi var alle nybegynnere innen programmering og i teorien hadde kun den intro kunnskapen skolen hadde tildelt oss. Metoder og kommunikasjon var overlatt helt til oss å finne.

Prosjekt nummer to, som var utvikling av et nettsted, ble en helt annen opplevelse med tanke på å jobbe i et utviklingsteam som ikke sitter i samme rom. Selv om menneskene var de samme og plattformen var lik som Prosjekt nummer en var dette enklere. Her var det bare å skrive koden, laste den opp til en server med for eksempel FileZilla og så kunne resten av teamet gi tilbakemelding på direkten om hva som fungerte, ikke fungerte. Dette gjorde til at vi kunne bestemme oss for et tidspunkt, laste inn verktøyene vi trengte og utvikle dette sammen i et høyere tempo enn vi klarte med Prosjekt nummer en.
Det som OGSÅ gjorde det hele mye enklere var at man kunne sitte og lese koden i samme øyeblikk som en av de andre hadde lastet den opp.

Totalt har disse prosjektene vart i 2,5 måneder.
Erfaring av disse to prosjektene har vært at med god struktur og en på forhånd avtalt plattform så lar det seg løse selv om man ikke sitter på samme sted.

Utfallet / resultatet av prosjektene foreligger ikke i det dette innlegget skrives. Selv om eg ikke tviler på at resultatet vil bli et vi kan være fornøyd med er nok erfaringen rundt utførelsen gjerne like viktig.
Det som nå gjenstår av første semester er 4 eksamener og så er det jul.

Se frem til et innlegg, om ikke så lenge, som omhandler JuleAppen

Om eg ikke blir brutt opp i bits eller inntar en binær form så vil det snart komme en ny blogg med nye erfaringer fra Mitt IT-eventyr!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar