onsdag 22. mai 2013

Programmeringseksamen på papir... Hello World! - Programming Exam on paper...

Heisann!

I dag skal vi ikke grave oss ned i programmeringskoder som If-setninger og lignende. I dag vil eg heller mene noe om det å ta en skriftlig eksamen i programmering, i år 2013, på papir!

Helt innledningsvis vil eg påpeke kor feil det høres ut i mine ører.

I skolesammenheng har eg nå holdt på med programmering i Visual Basic i ett år. Der vi hele tiden har brukt Microsoft sitt utviklingsverktøy (SDK - Software Development Kit) for å gjøre våre øvinger. Og da snakker vi om alt fra øvinger av typen som eg har presentert her på "Mitt IT-eventyr", som helt enkle øvinger med variabler, konstanter og if-setninger, til større prosjekter med flere 100 linjer med kode.

Og så skal eg ta eksamen på papir...

I Microsoft sitt SDK får man hjelp til hurtigskriving av kode, man får påpekt når man har glemt noe, og man har mulighet til å sjekke programmet med det samme man har gjort endring. Dette er det man har vært vant til siden første øving.

Dette har de enda ikke klart å få til på papirutgaven...
Og la oss henge oss litt mer opp i at det er eksamen på papir. Studiet eg går på er et nettstudie, det vil si at alle øvinger mottas og leveres inn over nettet. Programmeringsfaget Visual Basic som var avsluttende til jul fikk vi faktisk ta hjemme og levere over It's learning plattformen.

Og det bringer meg over på noe annet... Vi er i 2013, et årstall der det faktisk er mulig å få til eksamener over nettet. Vi har teknologien, programmene og kompetansen til å få det til å skje.

Til sist...
Og det er også tilknyttet tiden vi lever i, eg velger å tro at om eg noen gang skulle bli programmerer av yrke, så vil neppe arbeidsgiveren min be meg om å programmere på et stykke papir, og bruke maskinskrevne manualer eller egne notater i slitte skrivebøker for å lage et program.
------------------------------
Hello!

Today I wont dig into programming codes like If-statements and alikes. Today I would rather share my thoughts regarding doing an programming exam by handwriting on a paper, in the year of 2013.

Just for starters I would like to point out how totally wrong this seems to me.

I've been doing programming in Visual Basic at school for the last year now. Where we have used Microsoft's SDK (Software Development Kit) when doing code exercises. By exercises I mean everything from small bits of code like the one I have been showing on this blog "Mitt IT-eventyr" using variables, constants, if-statements, all the way up to programs with several hundred lines of code.

Only to do my graduation on a piece of paper...

When using Microsofts SDK you'll get help like auto-completion of code, if there is something forgotten it is pointed out to you, and on top of it all; you can check your program for every bit of change you implement.
This is what I have been used to since day one.

Strangely enough, paper edition does not support all of these features.
Lets keep the focus on the fact that this is an exam we have to deliver handwritten on a piece of paper.
I am the kind of student who is supposed to get all my lessons through the Internet using the It's learning-platform. My last exam in Visual Basic Programming I had at home, through It's learning!

Which brings me to another point...
This is the year of 2013, a year where we actually have the possibilities to do graduations over the Internet. We have the technology, the programs and the competence to make it happen.

Finally...
Which also is an argument related to what period we actually live in. If I ever choose to become a  programmer by profession, I choose to believe my employer will never actually ask me to write a complete program on a piece of paper, and use typed manuals and my own notes in a worn-out notebook.

Om eg ikke blir brutt opp i bits eller inntar en binær form så vil det snart komme en ny blogg med nye erfaringer fra Mitt IT-eventyr! 

Almost correct Google!
Here's what happens when Google Translate, translates that last sentence from Norwegian to English:

If I do not get broken up into bits or adopt a binary form so it will soon be a new blog with newexperiences from my IT adventures!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar