onsdag 26. september 2012

Databaser Andre Del Ord og uttrykk

Hei igjen!

Mange av de eg har rundt meg som KAN databaser, iallefall har en utdannelse som tilsier at de kan, sier ofte; "Dette er et svært tørt fag.", "Det er veldig mye informasjon som må leses/læres.", "Du bør lese faget på engelsk, og ikke fornorsket, dårlig oversatt fagspråk"

Personlig tror eg mye henger sammen her. Min erfaring fra andre fag og studier eg har tatt er at i det øyeblikket det er veldig mange faguttrykk, som gjerne KUN er brukt av de som holder på med slikt, så oppfattes det som tørt.

I dette innlegget skal eg prøve å få forklart en del uttrykk, og kanskje forklare HVORFOR du skal huske på de.

Mye informasjon kan lett bli FOR MYE informasjon. Så for å gjøre det litt lystigere ser eg bare på 6 uttrykk denne gangen.
Se på dette som en oppvarming til Relasjonsmodellen


  1. Relasjon
  2. Attributt
  3. Tuppel
  4. Primærnøkkel
  5. Entitet
  6. Kardinalitet

Hva er en relasjon?
Ordet  relasjon har her en matematisk betydning som er knyttet til matematisk mengdelære. (Ikke ramle av, eg skal forklare ;) )

En mengde er en samling dataverdier som kan være enkeltverdier eller sammensatte verdier. Ingen av verdiene kan forekomme mer enn én gang i mengden, og verdiene er ikke ordnet på noen bestemt måte.

En relasjon er grunnenheten i en relasjonsdatabase. Og refererer til en tabell som inneholder tupler og attributter.

Hva er en attributt?
Ordet attributt brukes i relasjonsmodellen om en kolonne i en relasjon.

Hva er en tuppel?
I relasjonsmodellen brukes ordet tuppel om en tabellrad

Hva menes med Primærnøkkel?
Betegnelsen nøkler er veldig sentral i relasjonsmodellen. En Primærnøkkel er en attributt eller en kobinasjon av attributter som unikt identifiserer hver entitet.

Entitet er en faktisk forekomst. Om vi tar folkeregisteret som eksempel er ditt navn en faktisk forekomst i Deres database.

Og til slutt kardinalitet.
Hva er kardinalitet?
I matematikk er kardinalitet av en mengde den egenskapen som beskriver størrelsen av mengden ved å bruke et kardinaltall. For endelige mengder er da kardinaliteten antallet elementer i mengden

Har prøvd å skrive dette så enkelt som mulig, kanskje for enkelt. Men når eg skal presentere relasjonsmodellen håper eg at eg får vist det litt bedre.

Grunnen til at du skal "huske på" eller kjenne til uttrykkene er for å øke forståelsen for relasjonsmodellen.

En liten intro video til neste innlegg om databaser:Om eg ikke blir brutt opp i bits eller inntar en binær form så vil det snart komme en ny blogg med nye erfaringer fra Mitt IT-eventyr!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar