tirsdag 11. september 2012

Hva er en variabel?

Hei igjen!!

LETT sier du og ler litt av overskriften min
I og med at det er Visual Basic eg har som 1 av 5 fag  i høst er det variabler relatert til dette programmeringsspråket eg vil snakke om.

Hva er så en variabel?

Wikipedia sier om variabler (generelt):
http://no.wikipedia.org/wiki/Variabler

En variabel er et symbol som representerer et vilkårlig tall i en mengde.

Microsoft sier om variabler i forbindelse med Visual Basic at de blir brukt til å lagre verdier
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cd6hcy37(v=vs.80)

Alle variabler har navn, se dette innlegget opp mot innlegget om navnsetting.
Hvis du skal lage en enkel kalkulator, la oss si at du har behov for å vite gjennomsnittet av tre tall ganske ofte.

Før du kan lagre en verdi i en variabel må du deklarere den variabelen
I Visual Basic gjør du det slik:
Dim tall1 As Integer

Det du har gjort her er at du har sagt at du skal ha en variabel som skal hete tall1 og at innholdet i den skal være et heltall. Integer = heltall
Eg skal skrive litt mer om Datatyper i et senere innlegg, så ikke la deg forvirre av dette.

Du kan selv velge hva disse variablene skal hete. For et lite program, der all kode er tilknyttet en Form så er det kanskje ikke så viktig, men det er like greit å lære seg gode navnsettingsrutiner.

Om du har laget en tekstboks der tallet skal hentes fra vil det i Visual Basic kodeseksjon eksempelvis se slik ut

---
Dim tall1 As Integer

tall1 = txtTall1.Text
---

Og her ligger litt av forklaringen på at det er en variabel. Det er en verdi som endrer seg fra  gang til gang.

Eg skrev at du hadde 3 - tre tall, og at du skulle regne gjennomsnittet så i koden din ville det sett kanskje slik ut:

Dim tall1, tall2, tall3 As Integer
Dim snitt As Double

tall1 = txtTall1.Text
tall2 = txtTall2.Text
tall3 = txtTall3.Text

Grunnen til at du skal bruke variabler blir mer synlig no. Du vet at gjennomsnittet alltid vil være summen av dine tall dividert med 3
Da blir det slik:

snitt = (tall1 + tall2 + tall3) / 3

Ditt fullstendige program vil da være slik:
GUI (Graphical User Interface): 3 tekstbokser for input, 1 knapp, og så er valget ditt, vil du ha en tekstboks, label, MsgBox som medium for output?
Eg velger å bruke MsgBox her

Dobbeltklikk på knappen din og skriv følgende kode:

Dim tall1, tall2, tall3 As Integer
Dim snitt As Double

tall1 = txtTall1.Text
tall2 = txtTall2.Text
tall3 = txtTall3.Text

snitt = (tall1 + tall2 + tall3) / 3

MsgBox("Gjennomsnittet er " & snitt)

Lagre programmet ditt og velg Kjør
Har du gjort det riktig skal du no ha et program som regner ut gjennomsnittet av tre tall.

Det var kort om variabler. Fortsettelse vil følge. Der vil komme et innlegg om konstanter og ett som eg lovet tidligere om datatyper


Om eg ikke blir brutt opp i bits eller inntar en binær form så vil det snart komme en ny blogg med nye erfaringer fra Mitt IT-eventyr!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar